Bij toeval ben ik de Godelieve-site tegenkomen op internet en ik vind het leuk om hierop te reageren. Ik was volgens mij destijds een van de eerste bewoners van Sint-Godelieve. Ik ben namelijk in het najaar van 1958 opgenomen en heb ongeveer anderhalf jaar in Goirle vertoefd.
Naam:
Geboorteplaats:
Geboortejaar:
Periode in Godelieve:
Huisjes:
Huidige woonplaats:
Johan Schipperen
Raamsdonksveer
1954 (2 juli)
1958 - 1960
Bambi
Raamsdonksveer
Terug naar verhalen-index
Op deze foto sta ik met een zuster en mijn vriendje, helaas weet ik zijn naam niet meer. Volgens mijn ouders waren we destijds onafscheidelijk. Ik weet nog dat ik bang was om zo'n lammetje te aaien.
Terug naar verhalen-index
Naar bovenzijde pagina
Samen met de juf ben ik hamertje-tik aan het spelen.Onlangs vond ik dit spel na 45 jaar bij m'n ouders op zolder terug. Nog helemaal compleet!
Van deze periode weet ik mij helaas maar weinig meer te herinneren, het-
geen gezien mijn jonge leeftijd des-
tijds enigszins begrijpelijk is natuur-
lijk. Ik was toen met mijn 4 jaar de jongste bewoner tot dan toe.

Herinneringen aan deze periode heb ik zoals gezegd niet veel. Maar navraag bij oudere familieleden verschaft mij toch wel enige duidelijkheid.

Zo wist een tante mij te vertellen dat ik van najaar 1958 t/m 1960 in Sint-
Godelieve ben verbleven. Mijn ouders mochten mij slechts 1 keer per maand komen bezoeken en tussendoor mocht ik slechts zelden naar huis.
Ik ben destijds in Goirle opgenomen geweest vanwege astmatische proble-
men.
Een gezonde bosrijke omgeving zou een heilzame werking op mijn aan-
doening hebben. Omdat ik de jongste patiënt was werd ik waarschijnlijk wel verwend door de jufs.
Ik heb namelijk van de weinige herin-
neringen de beste aan hen, zoals bij-
voorbeeld aan Juf Louky (die later nog bij mij thuis op bezoek is geweest) en Juf Connie.

Gelukkig zijn er tijdens mijn verblijf en-
kele foto's gemaakt, zodat er toch nog iets tastbaars bewaard is gebleven uit die tijd.
In de groep tijdens het eten. Ik weet niet meer precies in welk huisje, volgens mij is dit in de Bambi.
Helaas heeft het verblijf in Sint-Gode-
lieve destijds weinig verbetering ge-
bracht in mijn ziekte en ben ik nadien nog diverse keren opgenomen ge-
weest in verschillende sanatoria. Onder andere 3 x in de Klokkenberg en ook heb ik nog 4 jaar in Ossen-
drecht op een internaat gezeten. Op mijn 16e jaar ben ik de ziekte over-
groeid en heb nadien bijna geen problemen meer gekend. Ben zelfs fanatiek gaan sporten met marathon lopen en Ronde van Vlaanderen fiet-
sen als (voorlopige) hoogtepunten.

Groeten; Johan Schipperen
beveiligd mailadres: verander _at_ door @ in je mailprogramma
beveiligd mailadres: verander _at_ door @ in je mailprogramma