Begin 2005 ontstond het plan om een landelijke Godelieve-reunie te organiseren.
Dat betekende een boel werk voor ons; niet alleen de speurtocht naar een geschikte locatie, maar ook het plan onder de aandacht brengen van zoveel mogelijk oud-Godelievenaren.
Gelukkig hebben we daarvoor het internet. Deze Godelieve-site zag het levenslicht, met veel respons als gevolg. Maar ook via de site Schoolbank.nl werden veel Godelievenaren teruggevonden.

We vonden ook de stichting Kompaan in de persoon van Jeanet de Pee bereid om ons terwille te zijn. Zo werden uitnodigingen bekostigd en werden we met een groep oud-Godelievenaren twee keer ontvangen op het Godelieve-terrein.

Uiteindelijk viel de keus op Landgoed Ginkelduin in Leersum, centraal gelegen in het land, met een mooie zaal en diverse mogelijkheden tot overnachten. Als datum kozen we het weekeinde van 15 en 16 september 2007, bijna vijftig jaar na de officiële opening van Godelieve. Het was op 21 september 1957 dat prinses Beatrix de bewaard gebleven steen in de hal van het oude hoofdgebouw onthulde.

Bijna 100 mensen meldden zich aan voor de reunie. Waaronder oud-
bewoners uit 1957 en personeel wat op dat moment werkzaam was bij de stichting Kompaan. En natuurlijk uit de tussenliggende vijftig jaren.
De weergoden waren ons uitermate gunstig gezind en alles verliep zoals gepland. De foto's op de pagina's onder de knoppen hiernaast geven daar blijk van.
Tip:
klik op de foto's voor een groter beeld

Terug naar evenementen-index
Ontvangst op Landgoed Ginkelduin en lunch
wandeling door het Leersumse Veld
avond: terrasje, diner en bowlen
gezamenlijk ontbijt op zondag 16 september
Godelieve-reunie in de pers
Meer details van de reunie