Vraag een willekeurige voorbijganger naar Scholengemeenschap De Keyzer, en grote kans dat hij of zij het antwoord niet kan geven. Zeg 'Kleuterheil', 'Sint-
Godelieve' of 'Openluchtschool' en er gaat ongetwijfeld een lichtje branden. Deze instellingen zijn een begrip in Goirle en verre omstreken, maar ze zijn in 2005 opgegaan in De Keyzer, een instelling voor speciaal (voortgezet) onder-
wijs. De Keyzer richt zich op kinderen met medische, psychiatrische, gedrags-
matige dan wel sociaal-emotionele problemen. Er wordt nauw samengewerkt met de 'buren' - van de Stichting Kompaan (jeugdhulpverlening) en De Mark-
stroom (kinder- en jeugdpsychiatrie).
De basis voor de voorziening werd in 1933 gelegd door de kinderarts J.L. Key-
zer met de oprichting van Kleuterheil, in 1957 gevolgd door de stichting van Kinderdorp Sint-Godelieve en de Openluchtschool.


'Hier kan een kind zijn wat het is, we bieden veiligheid'

Margot Princen (65) is ongeveer 45 jaar als leerkracht verbonden geweest aan Sint-Godelieve en later dus De Keyzer. Als geen ander heeft zij de instelling zien veranderen.
"In 1962 waren we met vier leerkrachten en een directeur, je was van veel markten thuis, speciale vakleerkrachten waren er nog niet. Het was heel erg kleinschalig, de lijntjes waren kort. Tegenwoordig ben je veel tijd kwijt met het invullen van allerlei papieren, tijd die je liever aan de kinderen zelf zou willen be-
steden." Een klein deel van de oude gebouwen staat er nog, maar het is vooral het moderne complex wat de aandacht trekt.
Aanvankelijk kwamen de kinderen uit het hele land en de meesten verbleven intern in het kinderdorp en gingen overdag naar de Godelieveschool. "Het is bij-
na niet meer voorstelbaar, maar de ouders mochten hun kinderen in de eerste weken niet bezoeken. Dat was niet goed voor hun behandeling. Nu komen de kinderen uit de regio en veruit de meesten gaan aan het eind van de dag naar huis."
Lesgeven op Godelieve was voor Margot Princen toen geen bewuste keus. "Het was in het begin best zwaar, ik kende deze wereld niet. Je moet stevig in je schoenen staan om te kunnen omgaan met kinderen met zulke problemen, het gaat er soms heftig aan toe. En je moet voorkomen dat je thuis gaat zit-
ten piekeren. Toen ik eenmaal mijn draai had gevonden heb ik nooit meer de behoefte gevoeld om weg te gaan."
Met nadruk stelt Princen dat De Keyzer op de eerste plaats een instituut is waar kinderen onderwijs volgen, zodat ze later een plek in de maatschappij kunnen vinden. "Maar je moet als leerkracht natuurlijk ook veel aandacht schenken aan de kinderen zelf. Als ze hier binnenkomen hebben ze vaak al zo-
veel meegemaakt, dat ze hun zelfvertrouwen, hub motivatie kwijt zijn. Je pro-
beert er dus alles aan te doen dat ze hier lekker in hun vel komen te zitten, zo-
dat je een basis hebt om aan hun problemen te werken. Hier kan een kind zijn wie het is, je biedt het veiligheid."
De aard van de problemen waar kinderen mee worstelen is volgens Princen in al die jaren niet wezenlijk veranderd, al zijn er wel een hele reeks van nieuwe, voor buitenstaanders onbegrijpelijke namen gekomen zoals 'ADHD', 'PDD-NOS' of 'autisme'. "De diagnosticering van de kinderen is veel beter dan vroe-
ger, al heeft dat wel het risico dat een kind een etiket krijgt en zich daar naar gaat gedragen. Laatst sprak ik een kind aan op zijn gedrag en ik kreeg als ant-
woord: ik val binnen het autistisch spectrum."
Een groot verschil met de beginjaren is dat de maatschappij complexer is, en dat maakt het soms moeilijker om problemen adequaat aan te pakken, zegt


'Een heldere structuur is noodzaak, dat geeft houvast'

Princen. "Kinderen van gescheiden ouders had je bijvoorbeeld vroeger minder. Voor kinderen is een scheiding heel ingrijpend."
Ook gezag voor de leerkracht is niet meer vanzelfsprekend. "Ik heb me er lang tegen verzet dat ik als juffrouw Margot zou worden aangesproken, ik vind dat er enige afstand moet zijn. De kinderen die hier verblijven hebben nog altijd het meest baat bij de drie R'en: Rust, Reinheid en Regelmaat. Een heldere structuur is noodzaak, dat geeft houvast."
Soms zijn de resultaten van de inspanning teleurstellend. "We hebben eens een leerling gehad die we zover gebracht hadden dat die naar de mavo zou kunnen gaan. Maar de ouders vonden dat niet nodig, de basisschool was genoeg. Dat is dan heel erg jammer, want je wilt toch ook voor deze kinderen het beste."
Terug naar lectuur-index
Bron: Brabants Dagblad,
Dorpsspecial Goirle 2007
Onderwijs in Goirlefoto Marieke Duijsters / PVE

In de gemeente Goirle staan in totaal negen basisscho-
len, variërend van openbaar en algemeen bijzonder tot katholiek.

Onder het bestuur van de Stichting Katholiek Basison-
derwijs Goirle vallen de vol-
gende scholen: De Hei-
bloem, Open Hof, De Bron, De Regenboog, De Wildert.

Onder het Bestuur Open-baar Onderwijs Goirle (B.O.O.G.) vallen De Bon-
gerd en 't Schrijverke.

De Kleine Akkers in Goirle is een school op algemeen bij-
zondere grondslag onder het Tilburgse schoolbestuur Tangent.

Basisschool De Vonder in Riel is aangesloten bij Stichting Katholiek Onder-
wijs Het Groene Lint.

Met Scholengemeenschap De Keyzer heeft Goirle spe-
ciaal onderwijs en voortge-
zet speciaal onderwijs in huis.

Het Mill-Hill College (foto) biedt voortgezet onderwijs in drie typen: VMBO-Theoretisch, HAVO en Atheneum. De school maakt deel uit van Ons Middelbaar Onderwijs en telt ongeveer veertienhonderd leerlingen uit onder meer Tilburg, Poppel, Esbeek, Biest-Hout-
akker, Diessen, Baarle-Nas-
sau, Alphen en Hilvaren-
beek.voetnoot Vrienden van Go-
delieve: juf Margot Princen is op 9 november 2007 met pensioen gegaan.

Namens alle oud-Godelieve-
naren hebben wij een kaart-
je gestuurd.

Met dank aan de heer C.B.M. Evers, oud-hoofd van de Godelieveschool, voor het krantenartikel en de kaart van het afscheid van juf Margot Princen.
Naar bovenzijde pagina
Goirle heeft op onderwijsgebied veel in huis. Basisscholen met uiteenlopende onderwijskundige visies. Het Mill-Hill Col-
lege voor voortgezet onderwijs, met diverse richtingen. En op het gebied van speciaal onderwijs: Scholengemeenschap
De Keyzer.       
  
                                              door Emmanuel Naaijkens
Juf Margot Princen van scholengemeenschap De Keyzer tussen haar leerlingen.
foto Marie-Thérèse Kierkels / PVE