Kompaan in Goirle was gisteren gastvrij voor een groep oud-bewoners van 'Kinderdorp' Sint-Godelieve.
Ze bezochten het hoofdgebouw dat wordt gesloopt.
Bron: Brabants Dagblad,
vrijdag 12 mei 2006SINT-GODELIEVE - DE FEITEN

Op initiatief van dokter Keyzer is in 1933 in Goirle Kleuterheil geopend.

In 1957 kwam naast Kleu-
terheil het Kinderdorp Sint-Godelieve.

Oud-bewoners willen dit feit volgend jaar met een reünie herdenken.

Hoofdgebouw 'Carré' is door de Tilburgse archi-
tect Jos Bedaux ontworpen.

Het besluit tot de sloop is niet zonder slag of stoot genomen.

Een paar delen van het complex blijven behouden.
terug naar index
Naar bovenzijde pagina
Hij is een van de initiatiefnemers tot de sentimental journey van de voorma-
lige bewoners. Castelein (1956) ver-
bleef in 1964 en 1965 in het Kinder-
dorp. Komt hij uit Apeldoorn, de meeste bezoekers aan 'Carré' komen uit Brabant, meer in het bijzonder nog Tilburg en omgeving.
"Jeugdsentiment", geeft Lizette Moor-
man (36) uit Oisterwijk als reden waarom ze van de partij is. Zegt zij louter positieve gevoelens te hebben als ze terugdenkt aan de tijd (1980-
1982) dat ze verbleef 'op' Godelieve, Sjannie Medina-Engelmann (50) uit Maarheeze vertelt een volledig tegen-
overgesteld verhaal. "Ik had in mijn bed geplast. Voor straf moest ik in de douche op mijn knieën en met mijn handen tegen de muur zitten. Ik zat er een hele nacht. De volgende dag deden ze de deur open. 'Och', zeiden ze. 'We zijn je vergeten'."
door Paul Spapens
Deelnemers aan de excursie door het hoofdgebouw van Sint-Godelieve in Goirle in de observatieruimte. Het glas tussen de twee kamers is verdwenen.
foto: Marieke Duijsters/PVE
Ze fluistert bijna onhoorbaar: "Eens per maand kregen we bezoek. Drie dagen nadat ze op bezoek was ge-
weest, is mijn moeder overleden. Hier heb ik ze het laatst gezien, hier wil ik een foto maken."
Els op de Ven-Fransen is een 53-ja-
rige vrouw uit het Limburgse Swal-
men. Ze trilt van de zenuwen als ze vertelt waarom ze deel uitmaakt van een groepje van ruim twintig vrouwen en mannen, de meesten van middel-
bare leeftijd of daar niet ver vandaan. Voorgegaan door Lot de Wit, mede-
werkster van Kompaan, zoeken ze hun weg over het Kompaanterrein aan
de dr. Keyzerlaan in Goirle. Het doel is het oude hoofdgebouw van 'Kinder-
dorp' Sint-Godelieve, het medisch kinderdagverblijf waar drie genera-
ties kinderen met veelal medische
klachten zijn opgevangen en behan-
deld. Het duurt niet lang meer of hoofdgebouw 'Carré' valt onder de slopershamer. "Voordat het zover is, willen we het nog een keer zien en herinneringen ophalen. Het bezoek zien we ook als een aanzet tot de lan-
delijke reünie, volgend jaar ter gele-
genheid van het vijftigjarig bestaan van het Kinderdorp", aldus Sil Caste-
lein uit Apeldoorn.
Zoveel mensen, zoveel herinneringen - die komen boven als de groep door het hoofdgebouw struint. Tevoren is door Lot de Wit van Kompaan al ge-
waarschuwd dat het te slopen gebouw van binnen in een deplorabele staat is. Maar dat mag de nieuwsgierigheid niet drukken.
"Kijk daar, het binnenterrein. Dat was alleen voor de nonnen. Heilig terrein."
"Och God, de kapstokken zijn nog steeds dezelfde."
"Jongens, hier rechts, de observatie-
ruimte."
"Daar zaten de artsen, Wim en Ge-
rard."
Els Op de Ven-Fransen krijgt een te-
leurstelling te verwerken. Het gedeelte van het gebouw waar ze haar moeder voor het laatst in levende lijve zag, is vermoedelijk al afgebroken. In stilte vervolgt de Limburgse haar weg door haar verleden in het 'Kinderdorp'.
download het originele krantenartikel