Terug naar Godelieve-beginpagina
Door de jaren heen is er veel over Kinderdorp Sint-Godelieve geschreven.
Een van de mooiste boekwerkjes is het door Godelieve uitgebrachte informatieboekje uit 1968, met heel veel fraaie foto's die een prachtig sfeerbeeld geven.
Via de link hiernaast kom je bij dit boekje, wat je ook als PDF-bestand kunt downloaden.

Daarnaast zijn er in de vroege zestiger jaren veel artikelen verschenen over het Godelieve-complex en de speeltuin, beiden waren qua opzet revolutionair en dat trok de aandacht van zowel de architectuur- als de medische wereld. We hopen binnen niet al te lange tijd wat artikelen op onze site te kunnen plaatsen.

Vorig jaar december bracht de stichting Kompaan het door Jeanet de Pee geschreven boek "Gespeeld in een tijdsbeeld" over 100 jaar jeugdzorg in Midden-Brabant, ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Kompaan. Dit boek is verkrijgbaar bij twee Tilburgse boekhandels en bij de Stichting Kompaan zelf. Via de link kom je bij het krantenbericht en de verkoopadressen.

Sinds juni 2005 zijn er al een flink aantal Nieuwsbrieven verschenen van de "Vrienden van Godelieve". We krijgen regelmatig verzoeken om oude edities en om deze toegankelijk te maken voor iedereen, zetten we ze van nu af aan in ons Nieuwsbrieven-archief. Ook deze bestanden zijn in PDF-formaat.

Van oud-Godelievenaar Fred Siebers ontvingen we een exemplaar van de schoolkrant "Godelievertje", uitgave 1 december 1972 door de 6e klas (tegenwoordig groep 8). Leuk om te lezen!

Meneer Evers, oud-Hoofd van de Godelieveschool, stuurde ons een kran-
tenbericht over de Godelieveschool die nu Scholengemeenschap De Key-
zer heet. Daarin wordt juf Margot Princen geïnterviewd, kort voor haar pensioen op 9 november 2007. Juffrouw Princen gaf daar les sinds 1962.
Infoboekje uit 1968
Krantenbericht Kompaan-boek 22 december 2005
Nieuwsbrievenarchief Vrienden van Godelieve
Schoolkrant Godelievertje 1 december 1972
Krantenbericht 'van Sint-Godelieve naar De Keyzer'