behandeling die het kind
ontvangt.

Naast de school- en
leefsituatie wordt er ook
groepswerk op het kinderdorp
gegeven. Dit geschiedt zoveel
mogelijk op basis van vrij-
willigheid.
Soms blijkt echter, dat een
kind bij terugplaatsing beter
geholpen kan worden op een
school voor individueel
onderwijs.
Samenvattend kan opgemerkt
worden dat het onderwijs op
Godelieve steeds geschiedt
binnen het kader van de totale
Bij de keuze van spel- en
werkgroepjes worden de
kinderen zelf betrokken. Ook
het vinden van de bezigheden
wordt geheel in samenspraak
met de kinderen gedaan. Zo
krijgt het kind meer vrijheid
dan hem of haar in de leer- en
leefsituatie geboden kan
Naar vorige pagina
Terug naar index infoboek
Naar volgende pagina
worden. De GROEPSWERKER
begeleidt het proces in deze
clubjes. De ervaring leert dat
vele kinderen hiervan profi-
teren. De methodiek van het
groepswerk neemt dan ook
een belangrijke plaats in
binnen het geheel van de
behandeling.
Naar bovenzijde pagina