Naarmate een groepsleidster
meer in staat is om een kind
een individuele begeleiding te
geven, wordt de kans groter
dat een kind in het groepsleven
aan zelfstandigheid en sociale
weerbaarheid wint.

De kinderen gaan op
Godelieve gewoon naar
school. Ook hier wordt het
onderwijs weer zoveel
mogelijk afgestemd op de
individuele behoefte en
moeilijkheden van het kind.
Toch blijft de leerkracht ook
zorg bewaren voor een goede
aansluiting bij de leer-
methodieken en het tempo
van de school van herkomst.
Het is dan steed een groot
probleem, dat er zoveel
scholen met verschillende
leermethodieken zijn, zodat
het in de praktijk niet altijd
mogelijk is om in alle op-
zichten een juiste aansluiting
te verkrijgen.
De leerkrachten van de school
van Godelieve stellen dan
ook voorop, dat het kind
plezier in leren krijgt. Op deze
wijze kan de leerling het beste
geholpen worden bij rem-
mingen of achterstanden in
het leerproces.

In verband hiermee wordt ook
veel aandacht besteed aan
vrije expressie. Het kind leert
zich met woorden, gebaren en handvaardigheden dan beter
uiten. Dit heeft een gunstige
invloed op de leerprestaties.
Toch blijft de school er ook
naar streven dat de gestelde
maatstaven zoveel mogelijk
vergeleken kunnen worden
met de gangbare normen.
Naar vorige pagina
Terug naar index infoboek
Naar volgende pagina
Naar bovenzijde pagina