van een kind aan een bepaalde
regelmaat. Toch blijft ook hier
het aksent liggen op de
individuele aandacht en zorg
voor ieder kind.
De groepsleidster probeert
steeds te ontdekken hoe de
eisen van het groepsleven
kunnen worden afgestemd op
schrijven, er is een plekje
waar enkele kinderen een
bepaald spelletje kunnen
spelen en tenslotte moet er
ruimte zijn voor gemeen-
schappelijke aktiviteiten.
Ook in het opstellen van de
dagorde is rekening gehouden
met de natuurlijke behoefte
Naar vorige pagina
Terug naar index infoboek
Naar volgende pagina
de behoefte van ieder kind
afzonderlijk. Deze opgave is
niet eenvoudig en vraagt veel
veerkracht en vindingrijkheid
van de leidster. Juist in de
leefsituatie bij de direkte
omgang met andere kinderen
komen de moeilijkheden vaak
scherp naar voren.
Naar bovenzijde pagina