Naar vorige pagina
Terug naar index infoboek
Naar volgende pagina
de psycholoog zijn bevindingen
naar voren. Hij geeft adviezen
aan de groepsleidster van het
paviljoen. Ook de leerkracht
van de school kan profiteren
van zijn inbreng.
De behandeling van het kind
op het medisch instituut
geschiedt zoveel mogelijk
Verder is aan het instituut een
KINDERPSYCHOLOOG verbonden.
Deze onderzoekt niet alleen de
intelligentie van het kind, maar
probeert vooral ook de span-
ningen op te sporen die
verband kunnen houden met
zijn ziekte of handicap. Op
iedere stafvergadering brengt
individueel. Op grond van de
gegevens van het psycholo-
gisch onderzoek wordt dan
rekening gehouden met de
mogelijkheden en beperkingen
van ieder kind.

De
PAEDAGOOG begeleidt de
groepsleidsters. Hij adviseert
bij het maken van de obser-
vatieverslagen die nodig zijn
om het gedrag van het kind zo
goed mogelijk te begrijpen.
Verder probeert hij samen met
de andere stafleden voor
ieder kind een weg te zoeken
waarlangs het met zijn of
haar moeilijkheden geholpen
kan worden en meer kans
krijgt om een evenwichtiger
en plezieriger leven te leiden.
De opvoeding uit het verleden
was vaak abstrakt en nogal
normatief ingesteld. Op het
ogenblik probeert de
paedagoog die maatregelen te
treffen die passen bij de aard,
de moeilijkheden en de
verborgen kansen van een
kind.

De
MAATSCHAPPELIJK
WERKSTERS
verzorgen het
kontakt tussen het instituut en
de ouders.
In de loop van de jaren is
Naar volgende pagina
Terug naar index infoboek
Naar vorige pagina