gespreksleider op de staf-
vergaderingen.

Aan het hoofd van de medische
organisatie en de verpleeg-
kundige diensten binnen het
instituut staat een
HOOFD-
VERPLEGER.
Ook bestaat binnen
het kader van de behandeling
de mogelijkheid, dat de
kinderen physiotherapie krijgen.
De motorische therapie,
individueel of in groepsverband,
wordt gegeven door de

BEWEGINGSTHERAPEUT.

Het
HOOFD DER SCHOOL behoort
tot de vaste stafbezetting.
Op de stafvergaderingen
brengt hij verslag uit van het
gedrag en de vorderingen van
het kind op school. Deze
informaties worden in verband
gebracht met de gegevens
van de andere medewerkers,
zodat er overeenstemming
ontstaat tussen het didaktische
plan en de totale behandelings-
situatie van het kind.
Het hoofd der school neemt
ook kontakt op met de school
van herkomst. Hij tracht zicht
te krijgen op de leermoeilijk-
heden van het kind. Aan het
eind van de behandeling regelt
hij in overleg met de ouders
de plaatsing op de gewenste
school.
Terug naar index infoboek
Naar volgende pagina
Naar vorige pagina
Naar bovenzijde pagina