Achter de speltuin ligt het
speelveld en het zwembad.
Het sportveld bevindt zich
achter de kapel.

Belangrijker dan de gebouwen
zijn de mensen die zich op
het kinderdorp inzetten voor
de behandeling van het kind.
Aan het hoofd van de onge-
veer vijfenvijftig personeels-
leden staat een
KINDERARTS als
geneesheer-directeur.
Godelieve is namelijk opge-
richt als een medisch instituut.
De ouders ervaren dit reeds
doordat een dokter de plaat-
sing op Godelieve aanvraagt.
De kinderarts onderzoekt het
kind zo spoedig mogelijk na
opname en begeleidt het kind
systematisch.
Tijdens het verblijf neemt de
kinderarts meestal kontakt op
met de dokter die het kind
behandeld heeft, voordat het
op Godelieve werd geplaatst.
Vaak is een uitgebreider
onderzoek of een speciale
behandeling nodig. Hiervoor
kan dan een beroep gedaan
worden op de specialisten van
de beide streekziekenhuizen in
Tilburg. Dit geschiedt vanzelf-
sprekend in overleg met de
ouders.

Naast het zuivere medische
werk is de kinderarts ook
Naar bovenzijde pagina
Terug naar index infoboek
Naar volgende pagina
Naar vorige pagina