Het kinderdorp ligt in Goirle.
De omgeving is rustig en
bosrijk. Tevens kan geprofi-
teerd worden van alle voor-
delen die een grote stad als
Tilburg biedt.
Zoals de plattegrond aangeeft
hebben de oprichters gekozen
voor het zogenaamde paviljoen-
systeem. Dit betekent, dat het
wonen, leren en spelen van de
kinderen niet in één grote
ruimte geschieden, maar dat
alle gebouwen zoveel mogelijk
gespreid zijn over het terrein.
Hierdoor ontstaat meer
mogelijkheid om voor iedere
leefgroep een eigen sfeer te
scheppen. Een paviljoen biedt
Terug naar index infoboek
Naar vorige pagina
ruimte aan twaalf tot dertien
kinderen, die veelal verschillen
in leeftijd en geslacht.
De praktijk leert echter dat er
meer jongens dan meisjes
voor behandeling worden
aangemeld, zodat sommige
paviljoens alleen voor jongens
worden bestemd.
Rond het hoofdgebouw
bevinden zich zes gelijke
paviljoens. Hierin worden de
kinderen geplaatst als de
definitieve behandeling op het
kinderdorp ingaat.
Tijdens de eerste periode van
een verblijf vertoeven de
kinderen zoveel mogelijk in het
observatie-paviljoen. Dit grenst
direkt aan de speltuin. Het
achtste paviljoen is opge-
nomen in het hoofdgebouw.
Daar worden kinderen be-
handeld die extra medische
zorg en toezicht nodig hebben.
Tussen het observatie-pavil-
joen en de schoolgebouwen
bevindt zich de speltuin.
De kinderen vinden hier geen
wippen, schommels en glij-
banen om zich mee te ver-
maken. De speciale bouwsels
en voorwerpen zijn vooral
ontworpen om de fantasie te
prikkelen, de bewegingen te
stimuleren en een gezonde
verkenningsdrang te bevorde-
ren.
Naar volgende pagina
Naar volgende pagina
Terug naar index infoboek
Naar vorige pagina