Medisch Kindertehuis
Kinderdorp St. Godelieve

Op de omslagfoto van deze
brochure ziet U hoe ouders
hun kind naar het kinderdorp
brengen.
Voordat het zover is hebben
de ouders meestal ver-
schillende specialisten op
medisch, psychologisch en
sociaal terrein geraadpleegd
en tenslotte werd geadviseerd,
dat een plaatsing op het
Medisch Kindertehuis
'St. Godelieve' een oplossing
voor de moeilijkheden
zou kunnen zijn.
De ervaring heeft aan het
licht gebracht dat de ouders
vaak onvoldoende op de hoogte
zijn.
Enkele woorden en beelden
van het kinderdorp kunnen
wellicht in deze behoefte
voorzien.
Het gaat in deze brochure niet
om een wetenschappelijke
verantwoording van de
behandeling, maar vooral om
een beschrijving van de
dagelijkse gang van zaken op
het instituut.
Terug naar index infoboek
Naar volgende pagina
Naar bovenzijde pagina