Terug naar Godelieve-beginpagina
Terug naar Godelieve-beginpagina
Naar bovenzijde pagina
Oud-Godelievenaar Ellen Beljaars was in de zomer van 2007 met
haar gezin op vakantie in Vlaanderen. Niet ver van de welbekende
kustplaats Oostende ligt het stadje Gistel waar een stuk historie
ligt in de persoon van de heilige Sint-Godelieve.

Deze kapel op het terrein van abdij Ten Putte toont een hemd
zonder naad wat door Godelieve na haar dood zou zijn gemaakt.
Kapel met het hemd zonder naad
opschrift op de kapel met het hemd zonder naad
Godelieve-kapelletje
de Mirakelput van abdij Ten Putte
tekstbord bij de Mirakelput
Godelievebeeld met relikwie in de Onze-Lieve-Vrouwekerk
Linker sleutelbeen van Godelieve
in deze schrijn wordt het hoofd van Godelieve bewaard
de Godelievezaal bij abdij Ten Putte
Links boven: de Mira-
kelput van Abdij Ten 
Putte. Deze put is ge-
bouwd op de plek waar
de vermoorde Gode-
lieve in een poel werd
geworpen, waarna het
water genezende
krachten bleek te
hebben verworven.

Rechts: Beeld van
Godelieve in de kapel
van Abdij ten Putte.
In de glazen koker
voor haar voeten be-
vindt zich een reli-
kwie: het linker sleu-
telbeen  van de ver-
moorde Godelieve.

In de schrijn linkson-
der wordt het hoofd
van Godelieve be-
waard.
Godelieveprocessie 2007
Godelieveprocessie 2007
Godelieveprocessie 2007
Godelieveprocessie 2007
Godelieveprocessie 2007
Godelieveprocessie 2007
Godelieveprocessie 2007
Hierboven: de in 1992 geopende Godelievezaal bij de abdij.
Links en hieronder: Ieder jaar wordt op de eerste zondag na de
6e juli, de  feestdag van de Heilige Sint-Godelieve, een grote
processie  gehouden door de straten van Gistel. In de huidige
opzet nemen rond de duizend figuranten deel aan het groots
opgezette spektakel.
Godelieveprocessie 2007
Godelieveprocessie 2007
Godelieveprocessie 2007
Godelieveprocessie 2007
Godelieveprocessie 2007
Godelieveprocessie 2007
Godelieveprocessie 2007
Godelieveprocessie 2007
Godelieveprocessie 2007