Woonverdieping (boven)
1 - gang
2 - toiletten
3 - woonkamer
4 - reservekamer
5 - keuken
6 - schoenenhok
Slaapverdieping (onder)
7 - toilet
8 - douches
9 - slaapkamer juffen
10 - overloop
11 - slaapkamers, links jongens, rechts meisjes
Naar bovenzijde pagina
Terug naar foto-index
Terug naar foto-index
Naar bovenzijde pagina
Terug naar foto-index
Terug naar foto-index
Huisje de Witte Olifant stamt uit 1957 en is één van de drie huisjes die bewaard zijn gebleven. Veel mensen herinneren zich dit huisje als de Hamster zoals het nu nog heet. Tot 2001 stond huisje de Vlinder ernaast.

Hiernaast de oorspronkelijke plattegronden. De woonver-
dieping is ongewijzigd, op de slaapverdieping zijn de meis-
jesbadkamer en de slaapzaaltjes omgebouwd tot kleinere kamertjes. Anno 2006 is het huisje in gebruik als kantoor en archief.

Hieronder: de oorspronkelijke slaapzaaltjes met de openslaande deuren naar het balkon zagen er zo uit.
Hierboven: Witte Olifant 1964. Zesde van links is Mark Roest.Hiernaast: 1964, in huisje de Witte Olifant wordt het huwe-
lijksfeest van juf Lia de Kok overgedaan. Zij is de 4e van rechts. Mark Roest staat naast de non, 2e van rechts.