Woonverdieping (boven)
1 - gang
2 - toiletten
3 - woonkamer
4 - reservekamer
5 - keuken
6 - schoenenhok
Slaapverdieping (onder)
7 - toilet
8 - douches
9 - slaapkamer juffen
10 - overloop
11 - slaapkamers, links jongens, rechts meisjes
Huisje de Vlinder uit 1957 stond naast de huidige, be-
waard gebleven Witte Olifant (nu de Hamster) en is ge-
sloopt in 2001, net als de kapel, de Filistijnen en de Bambi waar je vanuit de voordeur op keek. Hierboven een oude foto van de Vlinder, gezien vanuit huisje Bambi.

Hiernaast de oorspronkelijke plattegronden.

Hieronder: de oorspronkelijke slaapzaaltjes met de openslaande deuren naar het balkon zagen er zo uit.
Hiernaast: een groepje kinderen voor de woonkamerdeu-
ren van de Vlinder zo rond 1970.
Links boven Huub Quaedvlieg, rechts daarvan Felix de Groen. Daaronder Willy Kersten (2e van links) en helemaal rechts in hetzelfde rijtje Terisiene van Herten en Carola van Hukelom.
De twee meisjes vooraan zijn Maria Maas en Yvonne van der Pol.
Terug naar foto-index
Terug naar foto-index
Naar bovenzijde pagina
Terug naar foto-index
Terug naar foto-index
Naar bovenzijde pagina