Naar bovenzijde pagina
Terug naar foto-index
Naar bovenzijde pagina
Terug naar foto-index
Woonverdieping (boven)
1 - gang
2 - toiletten
3 - woonkamer
4 - reservekamer
5 - keuken
6 - schoenenhok
Slaapverdieping (onder)
7 - toilet
8 - douches
9 - slaapkamer juffen
10 - overloop
11 - slaapkamers, links jongens, rechts meisjes
Terug naar foto-index
Terug naar foto-index
Huisje Tom Poes uit 1957 staat achter het voormalige hoofdgebouw en de Donald Duck, tussen de Koekoek en de Witte Olifant in. Met voor de deur het Godelievebeeld.
Het is één van de drie bewaard gebleven huisjes.
Tegenwoordig heet het huisje "de Witte Olifant".

Hiernaast de oorspronkelijke plattegronden. De woonver-
dieping is ongewijzigd, op de slaapverdieping zijn de meis-
jesbadkamer en de slaapzaaltjes omgebouwd tot kleinere kamertjes. Anno nu is het huisje in gebruik als speel-o-
theek en archief.
Boven: mooie foto van de eetkamer anno 1957. In die jaren sliepen en aten de jongens en de meisjes apart.

Op 11 mei 2006 bezochten we het huisje en mochten overal een kijkje nemen. Beneden is alles nog als toen, ook al is het sanitair en de keuken vernieuwd. Op de etage loopt er nu een lange gang tussen de overloop en de huidige vier slaapkamers in, op de plaats waar vroeger de twee slaapzaaltjes waren.
De jongensbadkamer is uitgebreid door de juffenslaapka-
mer erbij te trekken. Maar de wastrog, de douches en de tegeltjes zien er allemaal nog net zo uit als vroeger.
De meisjesbadkamer is uitgebroken en veranderd in een kamertje.

onder: de jongensslaapkamer met de oorspronkelijke stalen ledikanten, drie aan drie tegenover elkaar..
Piet Pooters woonde in 1957 in huisje Tom Poes. Van hem heb ik bijgaande foto's ontvangen, Hierboven zit hij in de jongensslaapzaal. Hiernaast de meisjes aan de eettafel; onder de jongens met Piet links.
Hiernaast Piet bij de voordeur van de Tom Poes.
Links onder: de trap naar boven op 11 mei 2006.

Onder een bijzonder moment in de historie: op 21 sep-
tember 1957, de dag dat het Kinderdorp Sint-Godelieve officieel werd geopend, bracht Monseigneur Beckers een bezoek aan de Tom Poes. Hij staat hier geportretteerd met alle leidsters en kinderen van toen.