Naar bovenzijde pagina
Terug naar foto-index
Mooi winters beeld van de speeltuin, met onder meer Alphons Jansen en Yvonne Ruiterman.
Op de achtergrond het fort en links een schuurtje dat bij de boerderij van boer Ham hoorde, de baas van de dierentuin en paardje Withaar. Meer op de voorgrond de vijver, die gevoed werd door de waterpomp, en de draai-
brug eroverheen.
Hierboven: Philip Scheel op het muurtje rond het fort.

Rechtsboven: er waren ook de bekende, ge-
wone speeltuinattributen zoals schommels te vinden. Op de achtergrond de huisjes Do-
nald Duck en Koekoek tussen de bomen door. De foto is van 1964 of eerder; een jaar later zou er op het grasveld achter de schommels al begonnen zijn met de bouw van huisje de Kangaroe.
Hiernaast nog een beeld van het fort, vanwaar je een prachtig uitzicht had op de speeltuin en de rest van het kinderdorp (boven). Op die foto het doolhof, de pomp met het slingerende cementen beekje naar de idem dito vijver. Ook de paddestoel en het speelpleintje daarachter zijn goed te zien, evenals het in 1966 in gebruik genomen huisje de Kanga-
roe. Het fort was veruit favoriet, je kon er mooi van afspringen en er zaten allemaal schuilhoekjes in en onder. Het was er altijd erg druk.
Boven: André Besamusca uit de Donald Duck met huisgenootje Paula bij pony Withaar, begin zestiger jaren. De paardenweide lag naast het fort aan de kant van de school. Let op het schuurtje; er staat er anno nu (2006) nog precies zo eentje achter huisje de Koekoek.

Links: speelplezier op het fort.

Onder: twee foto's van Ria Damen uit de Filistijnen links bij de paar-
denweide en op de rechter foto met pony Oscar, eind zestiger jaren.
Boven: Desiree Röling en Ria Damen op de draai-
brug. De vijver onder de brug werd gevoed door de pomp maar stond meestal droog.

Links boven en hiernaast: Pompen tot je armen eraf vallen. Die pomp gaf dan water en dat was natuur-
lijk geweldig, vooral om de tuit van de opvangbak te dichten met een zanddam en die dan door te steken.
En dan kliederen met wa-
ter en zand in het beton-
nen beekje waardoor het water richting vijver liep.
Je moest het wiel heen en weer bewegen om water te krijgen en het was altijd fijn als iemand het van je over kwam nemen.
Terug naar foto-index
Terug naar foto-index
Terug naar foto-index
Naar bovenzijde pagina
De speeltuin was er niet voor de Godelievenaren van het eerste uur: pas in 1963 wer-
den het fort, de paddestoel, het labyrint, de waterpomp en de vijver in gebruik genomen. Er was een gedegen studie gemaakt over wat voor soort speeltoestellen "het kind kon-
den motiveren en prikkelen", en daarin is de architect van de speeltuin, Bertus Mulder, prima geslaagd.
Vooral het fort was unaniem favoriet, maar gaandeweg vonden de dienstdoende in-
stanties met name dat fort van zes meter hoog te ge-
vaarlijk. Zij eisten dat er een net onder gespannen moest worden. Dat, samen met het dure onderhoud,  heeft uit-
eindelijk tot gevolg gehad dat alles in de tweede helft van de negentiger jaren is gesloopt.
Boven: Tommy Jongerius op de draai-
brug, eind zestiger jaren.

Links boven: Willy Kersten en Paula Wildeman met Jolly, het hondje van de Koekoek. Het jaartal is 1965 en huisje de Kangaroe is in aanbouw.

Links: Helma Dekkers uit de Koekoek op het klimrek, rond 1967.

Rechts: een ongelukje kon gebeuren in de speeltuin. Maar of alles daarom nou moest verdwijnen?