Het schoolgebouwtje met de twee lokalen wat direct naast het hoofdgebouw stond, is de oorspronkelijke school die in 1957, tegelijk met het Godelievecomplex, werd opgeleverd. Tussen de lokalen in was een lerarenkamer.

In de ontwerpfase dacht men dat veel kin-
deren te ernstig ziek zouden zijn om naar school te gaan. Dat bleek echter mee te vallen, zodat in 1959 werd begonnen met de bouw van nog eens twee klaslokalen.
Boven: de school in de beginjaren van Godelieve rond 1957, er waren toen nog maar twee klaslokalen. Later waren dit de 5e (met de open-
geschoven glaspui) en de 6e klas.
Hieronder de plattegrond. Dit gebouw zou eerst in 2006 gesloopt wor-
den, maar blijft nu behouden als huisvesting van een kinderopvang.
Hierboven: het klasje van Ria Damen uit de Filistijnen, omstreeks 1967.

Hiernaast: Daantje Smiers biedt Prinses Beatrix een schaal aan, ter gelegenheid van de opening van het kinderdorp en de
school in 1957. 2 jaar later werd de
school uitgebreid naar vier klaslokalen.

Hiernaast: plattegrond van het tweede schoolgebouw uit 1960. Deze uitbreiding werd in 1974 opgevolgd met nog eens drie klaslokalen en een gymzaal. Na de veran-
deringen die begin 90'er jaren plaatsvon-
den kwam de school los te staan van het kinderdorp en werd met de openlucht-
school samengevoegd tot "de Bossch-
kens". Inmiddels heet de flink uitgebreide school "de Keijzer" Het oude schoolgebouw uit 1960 vormt het oudste deel van het complex dat zich heeft uitgebreid over de gehele voormalige speeltuin.
Terug naar foto-index
Terug naar foto-index
Naar bovenzijde pagina
Terug naar foto-index
Terug naar foto-index
Naar bovenzijde pagina
Boven: meneer Evers was schoolhoofd vanaf de beginjaren, hier staat hij voor zijn tweeklassige schooltje.

Op de foto hieronder zit meneer Evers tussen zijn kinderen in de klas.
Boven en rechts: twee mooie foto's van het schoolgebouw, uit het Bouwkundig Weekblad no. 23 van 1960, waaruit ook de plattegronden afkomstig zijn. Als de schuifpuien open gingen dan zat je gewoon buiten.
Hierboven: Ria Damen met haar klasge-
nootjes voor de school.

Linksboven: oude ansichtkaart van het schoolinterieur, dit is de vierde klas in het gebouw van 1960. Door het raam zie je het eerste gebouw uit 1957 met daarach-
ter het hoofdgebouw.

Links: Voordat je 's ochtends, 's middags en na de speelkwartiertjes weer naar binnen mocht moesten we ons in rijen opstellen voor onze klas.

Onder: André Besamusca uit de Donald Duck met een aantal van zijn klasgenoten.
Hierboven: School "de Keijzer" op 11 mei 2006. Uitbreidingen van de negentiger jaren volgen de oude architectuur maar het nieuwste gedeelte, wat in 2004 in gebruik werd genomen, is hypermodern.

Hiernaast: theepauze voor het klaslokaal.


Onder: Anja Hulshoff, tot juli 2005 directri-
ce van "de Keijzer", leidde ons rond over het terrein en door haar school op 19 maart 2005.

Rechtsonder: een van de oudere klasloka-
len, tijdens de rondleiding in maart 2005.