Terug naar foto-index
Terug naar foto-index
Na de renovatie zijn in 2001 zes nieuwe huisjes, die ge-
heel voldoen aan de eisen van deze tijd, in gebruik geno-
men. Ze staan twee-aan-twee gekoppeld op grofweg de plaats van de oude kapel en het sportveld, naar de nieuw aangelegde rondweg om Goirle, de Rillaerse Baan waar ook het nieuwe hoofdgebouw van de Stichting Kompaan en het nieuwe Kleuterheil is verrezen.

De huisjes hebben wat betreft de namen afstand geno-
men van de oude Godelieve-namen en heten ondermeer Toermalijn, Pyriet, Orion en Sirius.

Rechts: de geschakelde huisjes aan de Rillaerse baan.

Onder: de dubbele huisjes op het sportveld en de plek van de kapel.
Naar bovenzijde pagina
Terug naar foto-index
Naar bovenzijde pagina
Terug naar foto-index