Terug naar foto-index
Terug naar foto-index
Naar bovenzijde pagina
Terug naar foto-index
Naar bovenzijde pagina
Terug naar foto-index
Ook de foto hiernaast is in huisje de Koekoek. De jongen met de bretels is Ed Valentijn, helemaal achteraan staat Elma van Bugnum. Ook Eef Böttcher is present.

Hieronder: groepje in de tuin van de Koekoek
Hiernaast: de Koekoekjes anno 1965. Helamaal achteraan: juf Rian (?), Ninette Murk. Middelste rij: Silvester Castelein, Leo van den Heuvel, twee jongens waar ik de naam niet meer van weet, juf Pauline.
Van de voorste rij ken ik alleen Willy Kersten, voor juf Pauline.

Onder: Helma Dekkers, Ronny in 't Groen, Leo van den Heuvel, Willy Kersten en juf Ria.
Hiernaast: Kerst 1964 in de Koekoek. Het achterste meisje is volgens mij Paula Wilde-
man. Midden staat Silvester Castelein, het meisje vooraan is Madelon van Dun.
De mooie kerstgroep is afkomstig van de ouders van juf Pauline.

Onder: toneelstukje in de Koekoek.
'Links onder: een groepje kinderen en juf Ria kijken toe.
Nog meer foto's uit de Koekoek. Hiernaast kerst 1964, na de nachtmis op kerstavond. Dan schoven we voor ons gevoel midden in de nacht aan tafel voor allemaal lekkere dingen zoals krentenbrood met amandel-
spijs. Helemaal achteraan zit Ninette Murk. Het meisje links is Irene Grevelt, vooraan zit Madelon van Dun rechts en Louis Steen-
voorde links.

Hieronder: Theo Driessen die helaas veel te vroeg is overleden, samen met hondje Jolly.
Rechts boven:Sinterklaas 1964 in de Koe-
koek. Paula Wildeman wordt bij Sinterklaas geroepen, die naast Zwarte Piet ook ver-
gezeld werd door zuster Reginalda, de direc-
trice van het kinderdorp. In het "publiek" zitten Philip Scheel en Silvester Castelein op de voorste rij.

Hiernaast nog een Sinterklaasviering in de Koekoek met juf Pauline, waarschijnlijk 1967.
Boven: een groepje Koekoek-
jes met juf Pauline.

Hiernaast: een groepje kin-
deren in de Koekoek, met achteraan juf Ria en links daarvan Regien Bisterbosch, Elma van Bugnum en Saskia.


Onder: een vredig tafereeltje met Paula Wildeman en Silves-
ter Castelein in de Koekoek, 1965.
Hierboven een blik in de slaap-
kamer van de Koekoek. De slaapzalen waren eerst open ruimtes met aan weerszijden drie bedden op een rij. In 1965 werden de ruimtes mooi ver-
bouwd en kreeg ieder kind een eigen slaapnisje. Tijdens de verbouwing sliepen de kinde-
ren in de Donald Duck en in de ziekenboxen daarnaast in het hoofdgebouw.


Het groepje hiernaast zit ook in de Koekoek, omstreeks 1967. Bekende gezichten zijn Elma van Bugnum in de jurk waar ze zo'n hekel aan had, Thieu Stiphout, Alphons Jansen en Yvonne Ruiterman.
De tekeningen op de wand vertellen in welk jaargetijde deze foto is gemaakt!
Foto hierboven: de leegstaande woon-
kamer van huisje de Koekoek op 19 maart 2005. Het huisje is een tijd in gebruik geweest als klaslokaaltje voor de kinderen van Kleuterheil.
Foto's hiernaast: Sinterklaas 1968 in de Koekoek, met onder meer Rianne van Hoon.
Woonverdieping (boven)
1 - gang
2 - toiletten
3 - woonkamer
4 - reservekamer
5 - keuken
6 - schoenenhok
Huisje de Koekoek stamt uit 1957 en staat naast de speeltuin, achter het vroegere oude hoofdgebouw en de Donald Duck. Het is één van de drie huisjes die bewaard zijn gebleven. In 2006 wordt het opgeknapt en ingericht als trainingscentrum voor het personeel van Kompaan.

Hierboven de Koekoek op 11 mei 2006, gezien vanuit de toenmalige Donald Duck.

Hiernaast de oorspronkelijke plattegronden. Anno 2006 is het schoenenhok bij de keuken getrokken, en zijn de slaapkamers ingedeeld in aparte ruimtes die als archief of kantoor dienst kunnen gaan doen.

Hieronder de oorspronkelijke slaapkamer. In 1965 is deze verbouwd naar slaapnissen , de zogenaamde "apenkooi".
Slaapverdieping (onder)
7 - toilet
8 - douches
9 - slaapkamer juffen
10 - overloop
11 - slaapkamers, links jongens, rechts meisjes