Terug naar foto-index
Naar bovenzijde pagina
Hieronder de plattegrond:
rechts van de ingang was een kleine sacristie en aan de linkerzijde een biechtstoel.
Terug naar foto-index
Terug naar foto-index
Terug naar foto-index
Naar bovenzijde pagina
De kapel vormde een mooie afsluiting van het "dorpspleintje". Het gebouw dateert van 1960 en was daarmee drie jaar jon-
ger dan de overige Godelieve-gebouwen.

Op 12 juli 1960 werd de kapel ingewijd door Monseigneur Beckers, te zien op de foto hieronder, met helemaal links pater Leo van Duynhoven die voor velen van ons on-
losmakelijk met het Godelieve-godshuis was verbonden. Hij was een vriendelijke man en stak zijn neus ook buiten de kapel-
muren; zo verrichte hij hand- en span-
diensten in de knutselkelder.

De kapel heeft als zodanig dienst gedaan tot in de tachtiger jaren. Het gebouw is nog een tijdje in gebruik geweest als jeugdsoos en is tijdens de renovatie in 2001 gesloopt.
Mooie momenten in het kerkje waren de communiefeesten en natuurlijk de periode rond en tijdens Kerst. Veel kinderen zijn misdienaars geweest en af en toe ging het er wel eens wat minder ernstig aan toe, iets wat pater van Duijnhoven beter kon tolereren dan de soms aanwezige nonnen.
Links boven: foto van het altaar en het tabernakel.

Hiernaast: het communiefeest, altijd een hele happening waarvoor je ouders ook naar Godelieve toe kwamen.
  Mooie ansichtkaart
  uit de verzameling
  van Ellen Beljaars,
  het interieur van
  de kapel met
  altaar en Maria-nis

  Onder: Twee foto's
  van de sloop in 2000
  en 2001, gemaakt
  door Frans Lucas.