Huisje de Kangaroe is in 1966 in ge-
bruik genomen als het nieuwe inta-
ke-huisje, waar kinderen arriveerden en vervolgens, na observatie, inge-
deeld werden bij groepen in andere huisjes.

Het huisje stond tussen de speeltuin en de Koekoek en is in 2001 ge-
sloopt. Op de mooie foto hiernaast zie je tussen de Kangaroe en het speelveld een gemetseld muurtje staan met bankjes, dit staat er  anno 2007 nog steeds.

Hieronder een tweetal foto's uit het Godelieve-informatie-boekje uit 1968.

Mocht iemand mij kunnen helpen aan een plattegrond van de Kangaroe en meer foto's vanuit de historie, dan houd ik mij aanbevolen.
Terug naar foto-index
Terug naar foto-index
Naar bovenzijde pagina
Terug naar foto-index
Terug naar foto-index
Naar bovenzijde pagina