Het hoofdgebouw net na de opening in 1957. Op deze foto zie je duidelijk het "televisieto-
rentje", een benaming die stamt uit de tijd dat de enige televisie van het kinderdorp zich in de hoekkamer op de etage bevond. Daar werd natuurlijk de intocht van Sinterklaas op aanschouwd.
Maar ook als je geen bezoek kreeg tijdens bezoekdagen mocht je daar TV gaan kijken; Swiebertje en Bromsnor en Pipo.

Hieronder links de gedenksteen in de hoofd-
entree, gefotografeerd op 11 mei 2006.

Rechts daarnaast het "televisietorentje" op 19 maart 2005. In vroeger jaren zat er een klok zonder wijzers tegen de gevel. Alsof de tijd hier stilstond! Het is mij niet bekend of er ooit een uurwerk in heeft gezeten.
9. reserve-kamertje
10. badkamer jongens
11. slaapkamer zuster
12. slaapkamer jongens
13. speelzaal
14. slaapkamer meisjes
15. badkamer meisjes
16. slaapkamer zuster
17. dienkeuken
18. badkamer
19. ingang kinderen
20. wasgelegenheid
21. toilet
22. badkamer
23. dienkeuken
24. ziekenbox
25. slaapkamer zuster
26. slaapkamer personeel
27. badkamer
28. toilet
29. slaapkamer zuster
30. woonkamer zusters
31. eetkamer zusters
32. wasruimte
33. keuken
34. keuken uitgifte
35. keuken
36. keuken
37. dienstingang
38. toilet
39. kantoor
40. bezoekerskamer
41. gang
42. psycholoog
43. spreekkamer
44. toilet
45. gang
46. gang
47. gang
48. gang
49. gang
  Rechts: het pad langs
  het hoofdgebouw, gezien
  in de richting van de
  school. Achter de hekken
  had je een verlaagd
  gedeelte waar de kelders
  en de wasruimtes waren.
  Daarboven roerden de
  nonnen in grote gamellen
  en maakten het eten
  klaar voor alle huisjes.
  Dat werd rondgereden
  met een "hond", een
  elektrisch karretje.
Boven van links naar rechts:de trap naar wat vroeger de fietsenberging was, maar wat velen kennen als de knutselkelder waar vele caramellollies zijn gemaakt.
Daarnaast een blik langs het hoofdgebouw met de keukens en achteraan het tele-
visietorentje. Rechts boven een kijkje in de patio, net na de opening.

Hiernaast: plattegrond van het televisietorentje.


Onder: Zo zag de patio eruit op 11 mei 2006, kort voor de sloop. Een ware oase van rust. Daarnaast het interieur van het televisietorentje. De TV stond in de hoek tussen de twee ramen. Ooit keken hier zeven dozijn kinderen naar de binnenkomst van Sinterklaas op de enige TV die het Kinderdorp rijk was.
Terug naar foto-index
Terug naar foto-index
Naar bovenzijde pagina
Terug naar foto-index
Terug naar foto-index
Naar bovenzijde pagina
Onder: De oorspronkelijke platte-
grond van het hoofdgebouw. In het begin van de 60'er jaren zijn er uitbreidingen gebouwd in de patio.
1. hoofdentree
2. spreekkamer
3. directrice
4. toilet
5. behandelkamer
6. kleedcellen
7. laboratorium
8. dokter
Hierboven: twee foto's van het hoofdgebouw met de entreepartij uit het Bouwkundig Weekblad no. 23, 1960. Uit dit tijdschrift zijn ook de plattegronden afkomstig. Door de moderne opzet trok het Godelieve-complex veel aandacht.
Links: de kelderverdieping.

1. berging
2. kofferberging
3. waskeuken
4. CV-ruimte
5. aardappelkelder
6. provisiekelder
7. fietsenstalling
Onder: de spits van het televisietorentje, 11 mei 2006. Deze koperbeklede spits zal, samen met de eerste steen en de gedenksteen van de opening, ter herinnering bewaard blijven bij de sloop van het hoofdgebouw in januari 2007.
Daarnaast een oude foto van Ria Damen van de Filistijnen anno 1967, samen met haar moeder en een tante (géén non van het Kinderdorp) voor de hoofdentree.
Hiernaast: op 21 september 1957 onthult Prin-
ses Beatrix de gedenksteen in de hal van het hoofdgebouw en opent daarmee officieel het kinderdorp Sint-Godelieve.

Hieronder: op dezelfde dag wijdt Monseigneur Beckers in bisschopsornaat het hoofdgebouw in. Dat is een rooms-katholieke traditie bij de ingebruikname van religieuze gebouwen zoals kerken en kloosters. Omdat er zusters van Onze Lieve Vrouwe van het Heilig Hart woon-
den, werd het hoofdgebouw gezien als kloos-
terdependance.
Boven: Prinses Beatrix en Monseigneur Beckers op de dag van de opening, samen in een gezellig onderonsje met een bakje koffie.

Hiernaast: ruim een jaar eerder, op 23 augustus 1956 werd de eer-
ste steen van het hoofdgebouw gelegd door de toen 12-jarige Pie-
ter-Jan van Iersel. Tijdens de bouw van een passage naar huisje de Bambi in de 80er jaren is de steen verwijderd.
Hij staat nu in het nieuwe hoofdgebouw van de stichting Kompaan.
Dan valt uiteindelijk na vijftig jaar, in januari 2007 het doek voor het hoofdgebouw. Na het tijdrovend verwijderen van alle asbest maken shovels in slechts enkele dagen korte metten met hout, beton en baksteen. Oud-Godelievenaren Frans de Roos en Willy Kersten zijn op vrijdag 12 januari 2007 ter plaatse en leggen de sloopwerkzaamheden vast.