Kinderdorp Sint-Godelieve is in 1957 geopend, maar in de opvolgende jaren is er veel bijgebouwd. Het kaartje hiernaast laat zien wat, wanneer en waar.

Het kaartje geeft de situ-
atie weer tot de grote re-
novatie van 2001.

Foto's zeggen meer dan woorden . . dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven.
Die oude zwartwitplaat-
jes, sommige van oude ansichtkaarten, maar de meeste gemaakt door ou-
ders, familie of een van de juffen halen de sfeer en de herinneringen weer terug van zoveel jaren geleden.

Er zijn ook wat recentere plaatjes bij; foto's van hoe Godelieve er nu bij ligt, met nog wat oude en
Terug naar Godelieve-beginpagina
huisje de Koekoek
de school
de speeltuin
de kapel
huisje de Filistijnen
huisje Bambi
huisje Donald Duck
huisje de Kangaroe
huisje de Vlinder
huisje de Witte Olifant
huisje Tom Poes
huisje de Eekhoorn
huisje de Hamster
de nieuwe huisjes
het hoofdgebouw
het zwembad
de zomervakanties in Waalwijk en Alphen
Luchtfoto's van Godelieve
naar bovenzijde pagina
een boel nieuwe gebouwen. Ook zijn er plattegronden en foto's uit bouw-
kundige tijdschriften uit de 60'er ja-
ren.

Al deze foto's en wetenswaardigheden komen uit de verzamelingen en herin-
neringen van oud-Godelievenaren en uit de archieven van de stichting Kom-
paan en Bedaux Brouwer architecten.

Ik bedank allen voor het beschikbaar stellen van deze mooie plaatjes vol herinneringen die ons allemaal doen terugdenken aan de mooie momenten van toen.
  Wie was Sint-Godelieve?

  Het kinderdorp is ge-
  noemd naar Sint-Godelie-
  ve, patrones tegen keel-
  ziekten en koorts.
  Godelieve leefde in de
  11e eeuw in Noord-Frank-
  rijk. Zij werd op 6 juli
  1070 vermoord door haar
  man Bertolf van Gistel.
  Maar hij kreeg spijt en
  trad toe tot een klooster-
  gemeenschap.
  Godelieve werd na haar
  dood heilig verklaard. Zij
  ligt begraven in Vlaande-
  ren, in het dorpje Gistel.

  Lees meer over de ge-
  schiedenis van de heilige
  Sint-Godelieve op de Go-
  delieve-pagina's.
van alles en nog wat
rondom Godelieve en Goirle