Hiernaast een foto van het kinderdorp net na de ingebruikname in 1957. Er is nog geen kapel, die zou er pas in 1960 ko-
men. De speeltuin ligt nog verder in het ver-
schiet, deze zou pas in 1963 volgen.

Ook een sportveld en de zandbakken bij de huis-
jes zijn nog toekomst-
muziek. Wat was er feitenlijk voor vertier voor de Godelievenaar-
tjes van het eerste uur?
Hiernaast: het trekkertje heeft de aandacht van de jongens. Het voertuig werd ingezet bij werkzaam-
heden in de tuin, en is waarschijnlijk een opvolger van paardje Withaar boven op de foto.

Boven: paardje Withaar zorgde buiten hand-en spandiensten in het tuinonderhoud ook voor transport tijdens picknick-uitstapjes in de bossen van Gorp en Rovert, en tijdens vakantie-uitstapjes. Ikzelf herinner me een vakantie in een boerderij in Alphen, langs de oude spoorlijn die daar liep.

Hieronder nog twee mooie foto's uit de zestiger jaren van Withaar, in galop met wapperende manen op het paadje langs de keuken van het hoofdgebouw, en op de parkeerplaats.
Terug naar foto-index
Terug naar foto-index
Terug naar foto-index
Terug naar foto-index
Naar bovenzijde pagina
Naar bovenzijde pagina
Hierboven een oude ansichtkaart van "het dorpsplein". Het Godelievebeeld staat er nog niet.
Rechts de huisjes Koekoek, Tom Poes, de Witte Olifant en de Vlinder. Helemaal achteraan de kapel, en links het hoofdge-
bouw met het daarin opgenomen huisje Donald Duck. Daar-
achter huisje de Filistijnen, daarvoor staat (niet zichtbaar op deze foto) huisje Bambi.
Boven: eindbegroting van de bouw in 1957. En dan pra-
ten we nog over ouderwetse guldens. Tegenwoordig koop je er net een leuk halfvrijstaand huis voor.
Boven: de officiele uitnodiging voor de openingsceremonie op 21 september 1957. Een donker pak was vereist, en in die tijd was er kennelijk al een parkeerprobleem: op de keerzijde werd melding gemaakt van een beperkt aantal parkeerplaatsen op het terrein.
Hierboven: oud-Godelievenaar Piet Pooters op het in 1957 nog maagdelijke grasveld voor de huisjes Bambi en Filistij-
nen. Daarnaast groet Monseigneur Beckers een bedeesd opkijkend patientje in de ziekenboxen van het hoofdgebouw.