Terug naar beginpagina
-12-  Godelieve was wel erg katholiek met die kapel en de zusters. Waren er ook kinderen
          van een andere afkomst?
Godelieve had een Rooms-katholieke grondslag.
Kinderen van andere afkomst waren ook welkom, maar in de praktijk kwamen die niet zo vaak naar Godelieve, omdat in het verzuilde Nederland van die tijd (mensen bleven hun gezindte trouw in alle contacten, inclusief de media) bij voorkeur naar een instituut werd gezocht wat aansloot bij de betreffende grondslag.
Vandaar dat er ook katholieke kinderen van ver buiten Brabant naar Godelieve kwamen.