-1-  Waarom moest ik vanwege mijn ziekte uit huis geplaatst worden?
Terug naar beginpagina
Godelieve was een Medisch Kindertehuis, bedoeld voor kinderen die thuis niet de zorg konden krijgen die ze nodig hadden.
In de tijd dat Godelieve werd opgericht, in 1957, was de medische zorg nog lang niet zover als nu.
Nu zijn de mogelijkheden om een ziek kind thuis te behandelen veel beter dan toen.
Er kwamen bijvoorbeeld veel kinderen met suikerziekte naar Godelieve, en dan is een regelmatig leven en de tijdige inname van medicijnen heel erg belangrijk.
Het lukte sommige ouders niet om hun kind die rust en regelmaat te bieden die nodig was.
Ook kwamen veel CARA-patientjes (bijvoorbeeld astma) naar Godelieve.

Een andere groep waren de kinderen met wat destijds MBD (Minimal Brain Damage of Dysfunction - minimale hersenbeschadigingen) heette.
Dit zijn de aandoeningen die we nu ADHD, PDD-NOS of NLD noemen.
Deze kinderen hadden concentratieproblemen, waren gevoelig voor prikkels en vertoonden druk gedrag.

Het komt er eigenlijk op neer dat een kind een ziekte, stoornis of bepaald gedrag had waar de ouders niet mee om konden gaan en waardoor de ontwikkeling van het kind belemmerd werd.
Waarom de ene ouder dit niet aankon en de ander wel, hing natuurlijk ook af van andere gezinsfactoren zoals de gezinsgrootte, problemen zoals scheiding of werkloosheid en de opvoedkundige vaardigheden in verhouding tot de ernst van de problemen van het kind.