Alle materiaal op deze site is door derden belangeloos geschonken aan de Vrienden van Godelieve (verder te noemen als VvG), beheerders van deze site, dan wel door henzelf vervaardigd of met toestemming van de rechtmatige belanghebbenden gepubliceerd.
Materialen waar een copyright op rust zijn, voor zover bekend bij de VvG, als zodanig benoemd.
De VvG gaat met de uiterste zorgvuldigheid om met het op deze site plaatsen, dan wel het publiceren van beeld- en tekstmateriaal, ongeacht uit welke bron.
Mocht er materiaal op deze site te vinden zijn waar copyright op rust, echter zonder vermelding daarvan, dan dient u terstond de webmaster van deze site dan wel de VvG hierover te informeren.
Het copyright wordt dan alsnog bij het betreffende materiaal vermeld.
Claims hierop kunnen niet door de VvG gehonoreerd worden.
Publicatie van materiaal, afkomstig van deze site, dient te gebeuren onder vermelding van de bron en indien bekend, het copyright.