Verhalen van oud-Godelievenaren
Kinderdorp Sint-Godelieve is in 1957 opgericht als tehuis voor kinderen die vanwege medische of psychische oorzaken, of vanwege een slech-
te of onhoudbare gezinssituatie niet thuis kon-
den blijven wonen.
Grondlegger was dr. Keijzer die het dorp liet bouwen in het gebied "de Bosschkens" tussen Tilburg en het ten zuiden daarvan gelegen Goirle. Op dit terrein stond reeds sinds 1933 Kleuterheil en verrees in ruwweg dezelfde periode als Godelieve de Openluchtschool.
In plaats van het zoveelste stereotiepe, kloos-
terachtige gebouw met holle gangen en im-
mense slaapzalen te creëren, werd de bekende Goirlese architect Jos Bedaux gevraagd een vriendelijk en ruim opgezet complex te ontwer-
pen. Het hoofdgebouw, met daarin de kanto-
ren, centrale keukens en woonruimte voor een
aantal personeelsleden werd bewust laag en vriendelijk gehouden. Om de bouwhoogte te beperken werd een deel van het bouwvolume als souterrain gesitueerd.
Los van het hoofdgebouw kwamen een aantal woonhuisachtige paviljoens voor 12 tot 13 kinderen (die door iedereen dan ook prompt "huisjes" werden genoemd) en drie vaste verzorgsters of "juffen" zoals zij door de kin-
deren werden genoemd. Daarvan waren er al-
tijd twee aanwezig, zij hadden elk een eigen kamer op de etage naast de jongens- en meisjesslaapzaal.
Op de begane grond was een grote woon-
kamer, een wasruimte, keukentje en een "schoenenhok" met een poortje in de zijge-
vel. Ook was er een reserve-kamertje voor diverse doeleinden: spreekkamer of reserve-slaapkamer.
Deze oude ansichtkaart toont de zuidkant van drie huisjes: Tom Poes, de Witte Olifant en de Vlinder.
Nog een oude foto: de basisschool op het Godelieve-
terrein, waarvan meneer Evers het schoolhoofd was. De school lag in een fantastisch mooie speeltuin.

In tegenstelling tot de noordkant waren de huisjes aan de zuidkant licht en open, met grote schuifwanden vol glas die in de zomer wijd open konden worden gezet. Dat karakter is in latere verbouwingen verdwenen.

Datzelfde karakter was zichtbaar bij de lagere school op het terrein: grote schuifwanden die helemaal open konden en je als leerling het idee gaf buiten les te krijgen.
Je zat dan als het ware in de geweldig mooie speeltuin waar de school aan grensde. Die speeltuin had naast de gebruikelijke schommels en dergelijke een echt fort met een muur, een uitkijkplatform wat de Paddestoel werd genoemd, een meertje met draaibrug en een echt werkende waterpomp. Alles doorsneden door mooie, gladde betonnen rolschaatspaden.

Aan de andere zijde van het terrein stond een kapel waar iedere zondag pater van Duijnhoven de dienst leidde. Achter de kapel bevond zich een sport- annex voetbalveld.
In 1967 werd Godelieve verrijkt met een zwembad achter de huisjes De Koekoek en de Kangaroe met naast het "diepe" bad een daarvan afgeschermd peuterbadje.
Het hoofdgebouw met rechts de entree en helemaal links het Godelieve-beeld. Rechts daarvan het tegen het hoofdgebouw gelegen huisje Donald Duck.
Tegenwoordig maakt Godelieve deel uit van de Stichting Kompaan en anno 2016 is er niet veel meer over van het "oude" kinderdorp. Aan de Rillaersebaan, die ten zuiden van het terrein loopt, is het nieuwe hoofdgebouw en het nieu-
we Kleuterheil verrezen. Het oude hoofdgebouw en huisje Donald Duck zijn in januari 2007 ge-
sloopt. Van de huisjes zijn er nog maar drie over: de Koekoek, Tom Poes en de Witte Olifant. Deze worden niet meer bewoond maar zijn in gebruik als bedrijfsruimte. De school staat er nog maar is volledig en bijna onher-
kenbaar opgenomen in de nieuwbouw van "De Keijzer", zoals de school nu heet. Ook het zwembad is inmiddels verleden tijd. Op het voormalige sportveld staan nu de nieuwe, mo-
derne huisjes die geheel aan de eisen van deze tijd voldoen. Maar de rest, inclusief de kapel en de mooie speeltuin, is historie geworden.
Foto's van Godelieve toen en nu
naar bovenzijde pagina
Webmaster - Vrienden van Godelieve
Vragen, vragen . . . waarom moest ik naar Godelieve?
Lectuur over Kinderdorp Sint-Godelieve
Historie van de heilige Sint-Godelieve van Gistel
Naar alle Godelieve-evenementen
Plaats hier je eigen berichtje of oproep
sitemap www.godelieve.net
Disclaimer
Links naar interessante sites